Proč jóga?

Yoga je cestou k sobě.

Když ji začleníte do svého života,

stanete se takovými, jakými si přejete být.

Co je vlastně jóga?

Je to jen cvičení?


Je to náboženství, filozofie, ideologie? Nebo něco úplně jiného…?

 

Slovo „jóga“ v překladu znamená sjednocení. Jednota.

 

 

Jóga je tím, co vás vrací do reality. 

Jóga není jen o tom být flexibilní, silný a fyzicky fit.

Je to proces, pomocí něhož jemně získáváte nadvládu nad svým tělem i myslí.

Přirozeným důsledkem je život ve zdraví a v radosti.

Proč jóga?

Pokud se naučíte své tělo správně používat,

stane se tím nejlepším a nejmocnějším nástrojem na této planetě.

yoga

Pokud má být člověk v pohodě, jediná cesta, jak toho docílit, je obrátit se dovnitř. 

 

Protože bolest i potěšení vznikají uvnitř nás, trápení i radost vznikají uvnitř nás. Jediné místo, kde se odehrává všechno to, co cítíme, je uvnitř.

 

Jóga znamená jen toto: nehledat příčiny a řešení někde nahoře nad námi, ani nikde kolem nás. Ale uvnitř.

Když využijete čehokoliv, co vám život přinese,

k překonání svých omezení, to je jóga.

Jak dýcháte, sedíte, stojíte, jíte, chodíte a pracujete,

to všechno může být jóga.

Isha Hatha Yoga

Isha Hatha Yoga pramení z hlubokého pochopení mechanismů lidského těla. Využívá ásan nebo-li fyzických pozic k tomu, aby umožnila systému nabýt vyššího stupně energie. 

Praktikováním této důmyslné "technologie" zlepšíte způsob, jakým myslíte, cítíte a prožíváte život.

S programy Isha Hatha Yoga máte jedinečnou příležitost naučit se praktiky vycházející ze staré jogínské tradice. Ve své čisté, živé a nezměněné podobě jsou předávané jako něco velmi cenného po tisíce let.

 

Pro tyto praxe, které byly vybrány a designovány Sadhguruem, není potřeba žádná předchozí zkušenost s jógou či extra fyzická kondice. Nabízí příležitost pro každého, kdo chce vylepšit svůj život. 

Isha znamená to, co je zdrojem stvoření

Hatha znamená být neústupný

 

Další význam slova Hatha:

Ha = slunce

Tha = měsíc

yoga
Hatha Yoga je prostředek k osobnímu růstu a dosažení trvalé vnitřní rovnováhy.

Sadhguru

Sadhguru
Jóga je technologie. Když se ji naučíte používat, bude vám fungovat.

Nehledě na to odkud pocházíte
a čemu věříte nebo nevěříte.

Sadhguru je mystik, vizionář a osvícený jogín. Je zakladatelem Školy Isha Hatha Yogy na jihu Indie. Škola se zaměřuje na výuku Hatha Yogy v její původní podobě. 

 

 

Sadhguru přibližuje starodávnou jogínskou vědu současnému způsobu myšlení. Jeho učení nesouvisí s  žádným náboženstvím, ale nabízí  účinné metody k sebetransformaci. 

 

Sadhguru také založil Isha Nadaci vedenou dobrovolníky z celého světa. Inicioval několik ekologických projektů a vzdělávacích institucí a pravidelně se účastní projevů na světových fórech jako je Světové ekonomické fórum nebo Organizace spojených národů.

Další informace o Sadhguruovi a Isha Nadaci naleznete zde: 
https://isha.sadhguru.org/global/en

... a teď, jóga

Podle indické tradice žil před mnoha lety muž jménem Patanjali. Je dnes považován za otce moderní jógy. Jógu nevymyslel, ta byla v různých formách přítomná již dříve. Ale Patanjali si všiml, že se začíná rozvětvovat do mnoha směrů a stává se pro lidi nepochopitelnou a neuchopitelnou. Shrnul tedy všechny důležité aspekty jógy a sepsal dílo zvané Yoga Sutras.

Yoga znamená jednota. Sutra znamená vlákno. Nebo můžeme říct vzorec. V názvu tohoto díla je „sutra“ chápáno jako set pravidel na dané téma. 

Ale, proč to říkám. Patanjali uvedl své veledílo zvláštním způsobem: první kapitola Yoga Suter je pouze půlka věty, ani ne věta celá. Tato věta zní takto:

… a teď jóga. Jak byste to pochopili? Dává vám to smysl?

Výkladů existuje několik. Jeden z těch zajímavých říká, že pokud už jste v životě zažili všechno možné – peníze, bohatství, moc, potěšení – a zjistili jste, že nic z toho dlouhodobě k vaší spokojenosti nevede, pak je čas na jógu. Všechny zbytečnosti světa, Patanjali se s nimi vyrovnal v jedné větě: “ … a teď, jóga“. 

Tak pojďme na to!

Patanjali